СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК на БПТА

30 януари 2011

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК

на БПТА

В съответствие с Устава, целите залегнали в него и Правилника за дейността, БПТА регламентира, организира и провежда танцови фестивали, състезания, шампионати и други форми на танцови изяви със състезателен характер за танцьори-професионалсти и танцьори-аматьори с цел определяне на най-добрите, които да я представляват в официалните състезания и шампионати на Световния Съвет по Танци – СТС  (WDC) и Аматьорската Лига на СТС (WDC AL) както и на други международни танцови организации, в които членува. Тази дейност се организира и ръководи от постоянната Комисия за състезателно танцуване, в съответствие с Устава и разпоредбите на Правилника за дейността на БПТА.
(още…)