Начало » За професионалиста » Файлове » СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК на БПТА

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК на БПТА

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК

на БПТА

В съответствие с Устава, целите залегнали в него и Правилника за дейността, БПТА регламентира, организира и провежда танцови фестивали, състезания, шампионати и други форми на танцови изяви със състезателен характер за танцьори-професионалсти и танцьори-аматьори с цел определяне на най-добрите, които да я представляват в официалните състезания и шампионати на Световния Съвет по Танци – СТС  (WDC) и Аматьорската Лига на СТС (WDC AL) както и на други международни танцови организации, в които членува. Тази дейност се организира и ръководи от постоянната Комисия за състезателно танцуване, в съответствие с Устава и разпоредбите на Правилника за дейността на БПТА.

ТАНЦОВИ СЪСТЕЗАНИЯ на БПТА

Танцовите състезания на БПТА са фестивали, състезания, шампионати и други форми на танцови изяви със състезателен характер, организирани под егидата на БПТА, които имат за цел да осигурят на всички любители на различните видове бални, клубни и др. съвременни социални (обществени) танци в България възможност за състезателна танцова изява и нейната адекватна професионална оценка в съответствие с критериите на СТС и др. международни професионални организации, в които членува БПТА. Системата от състезателни танцови мероприятия на БПТА е средство за целенасочено и поетапно развитие на танцовите умения и изпълнителско майсторство на танцьорите,  както и на педагогическите и професионални умения на  учители и професионалисти, регистрирани като членове на БПТА.

Видове танци: ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ (ЛАТ); СТАНДАРТНИ ТАНЦИ (СТТ); 10-ТАНЦА (СТТ+ЛАТ); САЛСА (CUBAN, LA, On2, Rueda); АРЖЕНТИНСКО ТАНГО (по стилове); СУИНГ (по стилове) и др.

А. СЪСТЕЗАНИЯ ПО ЛАТ И СТТ за АМАТЬОРИ (Българска Аматьорска Танцова Лига)

I. Състезателни нива:

Състезанията по ЛАТ и СТТ се провеждат за следните  състезателни нива :

1. Начинаещи(Beginner - Н-1 (1 танц – Ча-ча-ча), Н-2 (2 танца – Ча-ча-ча, Джайв) – основни фигури

2. Медалисти – (Intermediate – Bronze (клас Е), Silver (клас D); Advanced – Gold (клас С))  - БМ-3 (3 танца – Ча-ча-ча, Румба, Джайв),  СМ-4 (4 танца – Ча-ча-ча, Самба, Румба, Джайв),  ЗМ-5 (5 танца – Ча-ча-ча, Самба, Румба, Пасо Добле, Джайв) – стандартизиран фигурен материал

3. Открито – („Open” – без ограничения на фигурите, 5 танца – клас B+A),

4. Международно – („International”, 5 танца – клас А+М)

5. Хоби клас – състезания по 1 или 3 танца без ограничения на фигурите

II. Възрастови групи: Деца до 10 г. (Д10); Деца до 12г.(Д12); Д10+Д12; ЮМВ (Ю14); ЮСВ (Ю16); Ю14+Ю16; Младежи 16-19 г.(М19); Младежи 19-21 г. (М21); М1+М2; Възрастни 21-35г.(В35); Сеньори 35– 45г. (С1); Сеньори 45- 55г. (С2); С1+С2; Сеньори над 55 г. (С3)

III. Формати:

за Соло (С); Танцови двойки (ТД); Формации – танцови двойки (ФТД); Формации – жени (ФЖ) един от членовете на формацията може да е професионалист, танцов учител (БПТА), треньор по спортни танци (НСА)

IV.Състезателни облекла:

1. Начинаещи: М – тъмен панталон и риза или боди; Ж – пола и блуза или боди, или рокля със средна дължина, танцови обувки

2. Медалисти: М – състезателен костюм; Ж – състезателна рокля

3. Аматьори: М – състезателен костюм; Ж – състезателна рокля

4. Хоби клас: М – панталон и риза или боди; Ж – пола и блуза или боди, или рокля със средна дължина, танцови обувки

5. ФТД и ФЖ – състезателни костюми

V. Регистрация и условия за участие:

Право на участие в състезанията имат всички танцьори-аматьори и формации, независимо от принадлежността им или не към определена танцова или спортна организация, клуб, школа, студио и др. организационни форми за танцово обучение и практика. Единствените ограничения към участниците са стриктното спазване на категорията, възрастовата група, формата и регламента на състезанията. Участниците в състезанията се регистрират за участие в желаното от тях състезание по вид, ниво, възрастова група и формат в регистрационната форма на организатора (Приложение 3) . Формациите се регистрират за участие в желаното от тях състезание с името на Формацията и броя на участниците. Участниците в състезанията заплащат на организатора доброволна благотворителна финансова вноска при регистрацията си.

VI. Организация на състезанията

1. Организатори

Организатори на състезанията по танци на БАТЛ, които се провеждат под егидата на БПТА са: БПТА, членове на БПТА, както и физически и/или юридически лица, които са подписали за целта съответен договор с БПТА (Приложние 4).

Организаторът на състезанието е длъжен да осигури:

- визуално представяне на официалното лого на БПТА в залата и върху всички печатни материали свързани със състезанието

- подходящи условия за участниците и зрителите на състезанието

- декларации от участниците в състезанието за добро здравословно състояние или наличие на медицинска застраховка (Приложение 5)

- подходящо музикално озвучаване

- съдийска комисия в съответствие със Съдийския правилник на БПТА

- секретариат

- водещ

- медицинско лице

- грамоти, медали (купи) и/или награди за призьорите

2. Разходи

Организаторът на състезанието заплаща квалифицирания труд, както и пътните разходи и необходимия (но не повече от 2) брой нощувки ако е необходимо на служебно ангажираните с обслужване на състезанието лица – председател на съдийската комисия, съдии, секретариат, водещ и озвучител, в съответсвие с утвърдените от УС на БПТА тарифи.

3. Доброволни финансови вноски за участие в състезания

- доброволни финансови вноски за участие в състезания под егидата на БПТА се заплащат от всички участници – състезатели (състезателни двойки) и формации, в размер определен от организатора и утвърден от УС на БПТА.

VII. Съдийски комисии

Съдии на състезанията по СТТ и ЛАТ под егидата на БПТА могат да бъдат само редовни членове на БПТА, които са:

А) „Учител по танци” (А,L,F – БПТА, WDC)

Б) „Треньор по спортни танци” (диплом от НСА)

В) „Художествен ръководител по състезателни танци” (диплома от държавна институция или организация)

Г) „Хореограф по състезателни танци” (диплома от държавна институция или организация)

Д) „Танцьор-професионалист” (БПТА, WDC)

Съставът на съдийските комисии, Главният съдия и Съдията по ограниченията се определя от организатора на състезанието и се съгласува със Съдийския Съвет на БПТА.

VIII. Регламент за провеждане на състезанията:

1. При по малко от 6 участника:

Финал

2. При повече от 6 участника :

Квалификационен кръг:   1/2Финал (1/4Финал-1/2Финал), Финал

3. Класация

-  със сравнение по критерии – М (Музикалност), TM (Техническо Майсторство), П (Партньорство), ХП (Хореография  и Презентация)

IX. Музикално озвучаване

Музиката трябва да съответства на изискванията за категорията, нивото, възрастовата група и формата на състезанията на БПТА.

Б. СЪСТЕЗАНИЯ ПО ЛАТ И СТТ за ПРОФЕСИОНАЛИСТИФайлове

Няма коментари по “СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК на БПТА”


Коментирай

(задължително)

(задължително)