Начало » Дейности » Връзки с обществеността, Дейности, Новини » ПОКАНА за ОС на БПТА – 20.01.2024 г.

ПОКАНА за ОС на БПТА – 20.01.2024 г.

Уважаеми членове на БПТА,

Управителният съвет на „Българска Професионална Танцова Асоциация “ – гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 20.01 (Събота) 2024 г. от 10.00 часа в НСА – зала хореография (гр. София, Студентски град, последна спирка на авт. 280 и авт. 94) при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Асоциацията за 2023 г.
  2. Финансов отчет за периода 01.01.2023-31.12.2023 г.
  3. Приемане на Бюджет за 2024 г.
  4. Приемане на Програма за дейността през 2024 г.

С настоящото писмо УС кани всички членове  на „Българска Професионална Танцова Асоциация“ – гр. София да присъстват на Общото събрание за да допринесат за неговото ползотворно протичане.

Материалите за събранието ще бъдат на разположение в офиса и на официалния сайт на БПТА ( www.bg-dance.com )

При липса на кворум,  на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.


Връзки с обществеността, Дейности, Новини

Няма коментари по “ПОКАНА за ОС на БПТА – 20.01.2024 г.”


Коментирай

(задължително)

(задължително)