Начало » История » История на БПТА

История на БПТА

22 февруари 2010

Българската Професионална Танцова Асоциация (БПТА) е учредена на 14.12.1997 г. в гр. София, като Сдружение с идеална цел под името „Българска Асоциация на Професионалистите по Спортни Танци“ (БАПСТ).
Учредители на БАПСТ са български учители и треньори по спортни танци, чиято визия за развитието на т.н. тогава движение по спортни танци беше в България да се създаде професионална танцова организация по подобие на съществуващите в другите страни, която да съхранява и развива професионалните достижения в областта на спортните танци в България, да прокламира и защитава ценностите и идеалите на професионализма в спортните танци; да разпространява и осигурява спазването на международно приетите професионални стандарти в областа на спортните танци сред своите членове и всички физически и юридически лица, както и регионални, държавни, обществени и други организации и институции, заинтересувани от развитието на спортните танци в България.

Още с учредяването си БАПСТ си постави като основна цел, признаването и приемането на българските професионалисти по спортни танци като пълноправни членове на световното семейство на професионалистите по спортни танци – Световния Съвет по Танци и Спортни Танци (WD&DSC). По това време светът на спортните танци се развиваше динамично и относително хармонично, благодарение на взаимодействието между МФСТ (IDSF) и ССТ&СТ (WD&DSC) на основата на Генерално Споразумение за сътрудничество, в което отговорността за развитието и управлението на основните дейности в света на Балните танци (Ballroom dancing) беше разпределена.
МФСТ ръководеше и развиваше състезателното танцуване на танцьорите-аматьори в международен план, а ССТ&СТ също в международен план обединяваше, представляваше и ръководеше състезателното танцуване на танцьорите-професионалисти и бизнеса на танцовите училища или т.н. социално танцуване. Всяка от двете организации има за свои членове националните организации на различни държави, отговарящи и развиващи сътветната дейност в дадената държава.

В България СТ се появяват като обществено явление в края на 60-те, началото на 70-те години благодарение интереса и усилията на група интелектуалци, водеща роля сред които играе проф. Димитър Шишков – основател и ръководител на първия клуб по СТ в България, създаден от него в гр. София. В годините на „зрелия социализъм“ подобно буржоазно явление можеше да съществува и да се развива единствено благодарение на факта, че то бе пуснало корени и в държавите от т.н. социалистически блок и най-вече в братския Съветски Съюз. Занимаващите се с този вид танци млади хора намираха закрила и почва за изява в системата на културата, чрез създаването на колективи по “Състезателни танци“ към младежки домове, читалища и различни ведомства.
Формата на изява на занимаващите се с тези танци бяха т.н. конкурси по Съст. танци, концерти и фестивали.

Постепенно интересът към занимания със състезателните танци започна да обхваща  младежи, юноши и деца. Състезателният характер на тези танци, привлекателните костюми и разнообразната  красива музика се явяваше притегателен стимул за заниманията с тях. За близо 20 г. развитие на Съст. танци в България се създадоха и успешно развиваха своята дейност редица танцови клубове. Беше поставено началото на организиране и провеждане и на международни конкурси (София,Русе, Пловдив, Бургас). Български танцови двойки вземаха участие в организираните по това време Първенства по Съст. танци на Социалистическия лагер, както и в редица международни турнири провеждащи се в тези страни. След краха на социалистическата система и настъпването на демокрацията танцовите клубове в страната създадоха собствена асоциация (БАСТ), в рамките на която продължиха да развиват своята обществено полезна и състезателна дейност.
БАСТ беше приета за член на МФСТ и българските танцови двойки започнаха да участват редовно в официалните Световни и Европейски първенства за танцьори аматьори организирани от нея. По това време МФСТ се именуваше Международен Съвет за Аматьорско Танцуване (ICAD), а ССТ&СТ – Международен Съвет по Бални Танци (ICBD). В резултат на разпада на социалистическата система и Съветския Съюз на картата на страните развиващи сътезателните бални танци се появиха много нови държави, а броят на активно състезаващите се аматьорски танцови двойки нарастна неимоверно, достигайки няколко милиона.

Всичко това, както и настъпилите по същото време промени и в Олимпийското движение по посока на тяхната професионализация и комерсиализация възбуди апетитите на ръководителите на международното аматьорско танцово движение за признаване на състезателното танцуване на балните танци за нов вид олимпийски спорт, с переспектива за включването му и в програмата на Олимпийските игри. Така ICAD се преименува в IDSF, а “балните“ танци се превърнаха официално в „спортни“ танци. За да отговори на новите реалности БАСТ предприе необходимите стъпки, за да легитимира своята дейност пред държавата като спортна организация развиваща новия спорт – спортни танци.

Някои от необходимите за това предпоставки вече бяха налице.

На първо място – вече съществуваше международна спортна федерация, която организираше и регулираше спорта в международен мащаб. Действащите клубове и колективи по състезателни танци се регистрираха като спортни клубове, а организираните от тях конкурси по танци се превърнаха в състезания по спортни танци, чиято популярност сред младите хора и децата нарастваше непрекъснато въпреки трудните условия на българския преход. Оставаше само да се предприемат необходимте действия за квалификация и подготовка на достатъчно на брой спортно-педагогически кадри за нуждите на новосформираната на основата на БАСТ Българска Федерация по Спортни Танци (БФСТ), които да поемат щафетата от бившите художествени ръководители на колективи по състезателни танци и да гарантират възходящото развитие на този млад спорт в България.
Междувременно през 1993 г., 2 години преди учредяването на БФСТ проф. Димитър Шишков – основателят на движението по спортни танци  и най-ревностен радетел и борец за осъществяване на идеята състезателните танци да се превърнат в спорт положи началото на обучение на „треньори по спортни танци“ към НСА „Васил Левски“. След учредяването на БФСТ и регистрирането и като нова национална спортна организация, развиваща спорта „спортни танци“, на дневен ред стоеше въпросът с възможно най-бързото и ефективно преквалифициране и квалифициране на достатъчен брой спортно-педагогически кадри, които да заработят в новосформираните спортни клубове.
Междувременно, отчитайки липсата на достатъчно професионален опит и ноухау в България и необходимостта от неговото ускорено внедряване група ръководители и треньори на клубове по спортни танци начело със д-р Златин Костов – преподавател по спорти танци в НСА учредиха БАПСТ, чиято основна цел беше да легитимира професионализма и статута на българските танцови учители и треньори по спортни танци в световното семейство на професионалистите по СТ и танцовите учители – WD&DSC.

След учредяването си БАПСТ е приета през 1998 г. за пробен член на WD&DSC и съвместно с Центъра за следдипломна квалификация на НСА организира курс за ускорена подготовка на професионални инструктори и треньори по спортни танци. Следващите няколко години обаче се характеризират като най-тежките в историята на Асоциацията. С незаконно решение на тогавашния Председател на УС на БФСТ (г-н Р. Й.) всички учредители на БАПСТ са лишени от право да съдийстват на състезанията по СТ организирани от БФСТ. Целта е да бъде предизвикан разпад на новосъздадената независима професионална организация под измисления претекст, че същата ще се стреми да управлява спортните танци в България като отнеме лиценза на БФСТ.
Поставено е условието БАПСТ да стане асоцииран член на БФСТ, на което тя не само не възразява, но и счита за следваща своя цел след учредяването си, тъй като по това време WD&DSC също е асоцииран член на IDSF.
Формалността на това условие става ясна, когато подадената молба от БАПСТ за асоциирано членство в БФСТ се отхвърля и върху членовете й остава да тегне незаконната забрана да съдийстват. Започва процес на разпад на Асоциацията продължил близо 3 години, който едва не довежда до изключването на БАПСТ от WD&DSC. Достатъчно твърдост проявяват само 3 -ма от учредителите (възпитаници на клуба на проф. Димитър Шишков) – Златин Костов, Екатерина Гегова и Еди Аладжадян. В основата на целия този срамен за историята на спортните танци в България епизод стоят процесите, които започват да се развиват в IDSF и по-специално стремежът за овладяване на всички властови позиции и ресурси в областта на спортните танци, чрез елиминиране влиянието първо на националните професионални танцови организации, а след това и на WD&DSC.

Флагмани на това подмолно движение са някои от нововъзникналите източни сили в лицето на Русия и бившите съветски републики, Испания и Италия, с подкрепата на малка група  международно известни професионалисти с неудовлетворени амбиции, домогващи се до нови властови позиции в условията на динамично разрастващия се пазар на професионалните услуги (треньорски семинари, курсове, частни уроци, съдийствания и  др.) в спортните танци.
Първа стъпка в това направление е едностранното официалното денонсиране на Споразумението за сътрудничество с WD&DSC.
Следва официален отказ от понятията танцьор-аматьор и танцьор-професионалист, съдия-аматьор, съдия-професионалист, като вместо тях танцьорите биват наричани „атлети“, а съдиите – съдии с IDSF лиценз и съдии с WD&DSC лиценз. Ярък последовател и проводник на тази  политика в България в този момент се явява г-н С.М.,  който в качеството си на Председател на БФСТ  налага командно-административните методи на развитие на спорта в съчетание с умелото приложение на демагогия и нечистоплътни сделки, в пълен разрез с морала и етиката на професионализма в танцовата професия.
В резултат на неговата и на предшественика му г-н Р. Й. политика обаче БАПСТ получи  неочаквана възможност да възкръсне след като група млади танцьори и трньори се вля в редиците на Асоциацията с надежда да намери признание и поле за изява на възможностите си не само в България, но и по света.

През 2002 г. БАПСТ организира  и проведе за първи път в историята на СТ в България курс за професионална подготовка  и изпити за получаване на международно признатата професионална квалификация „учител по СТТ“ и „учител по ЛАТ“ на Международната Асоциация на Учителите по Танци (IDTA). За първи път знанията и уменията на български учители и треньори по СТТ и ЛАТ получиха достойно международно признание, което им вдъхна увереност в собствените сили и ентусиазъм за бъдещо успешно развитие.
За съжаление и това положително събитие не бе оценено по достойнство от спортните специалисти и администратори в БФСТ. Неглижирането на стойността на получената професионална квалификация от тяхна страна имаше за цел да възпира други млади и свободни хора да търсят реализация и развитие на способностите си като професионални танцови учители, като алтернативна и допълнителна професия в областта на образователно-рекреативните услуги. В резултат на това беше пропусната чудесната възможност в България да се създаде професионална общност на учители по танци, които да положат основата на едно регламентирано развитие на социално танцуване и по този начин да разширят обществената и икономическа база и на състезателното танцуване – спортните танци.

Въпреки това през 2003 г. БАПСТ беше утвърдена за редовен член на WD&DSC на ОС на организацията в Блякпул. По това време част от българските танцьори работещи професионално като учители по танци в чужбина проявяват интерес да танцуват като професионалисти и да представят България в официалните шампионати на WD&DSC. Първата официално регистрирана в WD&DSC българска професионална танцова двойка са Пламен Данаилов – Радостина Герова, които започват да се състезават с успех в ЛАТ и в 10 танца.
Много скоро към тях се присъединява и двойката Ивайло Тончев – Екатерина Лапаева (трикратни шампиони на България по ЛАТ за аматьори). През 2004 г. БАПСТ получава поредното си признание с покана да делегира професионален съдия за Световното първенство на WD&DSC по Шоу СТТ, в Маями, САЩ. Следваща 2005 г. е най-успешната година в историята на БАПСТ. Отчитайки необходимостта от развитие на социалното танцуване и легитимиране на професията „учител по танци“ БАПСТ се преименува в Българска Асоциация по Танци и Спортни Танци (БПАТСТ).

БПАТСТ за първи път организира и успешно провежда 2 Национални Семинара – един по спортни танци и един по социални танци. На Открития Шампионат на Великобритания в Блякпул двете ни двойки се класират във финала (4 и 5 места) на състезанието за професионалисти-изгряващи звезди, на Световното първенство по Шоу ЛАТ Ивайло и Екатерина завоюват и първото официално отличие за България при професионалистите – вицешампионската титла. През 2006 г. българските  професионални двойки продължават да се представят все така успешно на професионалния международен подиум – полуфинал на Европейски п-ва по ЛАТ и 10 танца, финал на Световно п-во по Шоу СТТ, четвъртфинали на Открития Шампионат на Великобритания по ЛАТ за професионалисти.
Същата година за първи път в България БПАТСТ съвместно с фирма „С фрак и лачени обувки“ провежда официален турнир на WD&DSC – „Sofia Professional Grand Prix“, спечелен от българската професионална двойка Ивайло Тончев – Екатерина Лапаева. Засилената активност в дейността на БПАТСТ обаче предизвиква безпокойство сред управляващите в БФСТ и те предприемат мерки за ограничаването й като забраняват на своите членове (танцьори и треньори) да се включват в мероприятията на БПАТСТ.
Тези действия се вдъхновяват най-вече от ескалиращата и вече официално прокламирана политика на IDSF за скъсване на всякакви контакти с професионалистите от WD&DSC и създаване на своя сателитна професионална организация – IPDSC. Този безпрецедентен акт в историята на развитието на балните (спортни) танци бележи началото на официалното разделение на света на спортните танци на две. В своята „Визия 2012″ IDSF си поставя за цел превръщенето й в световна и изцяло подчинена на принципите на спорта и олимпийското движение единна спортна организация „Световна Федерация по Спортни Танци“, която да обединява както аматьори и професионалисти, така и всички видове състезателни танци. В отговор на тази политика WD&DSC се преименува в WDC (Световен Танцов Съвет) и прокламира своята нова политика на отворени врати и свободен пазар под мотото „Професиналистите свързват света на танца“. Създава се Аматьорска Лига към WDC (AL), в чиито състезания съдийстват само съдии-професионалсти и в тях могат да участват без ограничения всички танцьори-аматьори.

WDC се обявява в защита на свободата на танцуване и правото на свободна професионална реализация в танците. Като лоялен член на WDC и убеден привърженик на тези свободи  БПАТСТ продължава да ги отстоява  чрез постоянно протегнатата си ръка за сътрудничество към БФСТ на основата на общите интереси на двете организации за популяризиране и развитие на социалното и спортно-състезателното танцуване в България.
В знак на избягване на конфликта на интереси през 2007 г. БПАТСТ се преименува в Българска Професионална Танцова Асоциация (БПТА) и поставя акцента в дейността си върху обучението и квалификацията на професионални учители по танци, които да работят в съответствие с нейните и респективно тези на  WDC стандарти за практикуване и развитие на социалното танцуване в танцови клубове, училища, академии, школи, студия, както и др. организационни форми.
В съответствие с новия си Устав БПТА се отказва от употребата на понятията „спорт“ и „спортни танци“, като се завръща към коренните им наименования, отразяващи по най-адекватен начин, както тяхната същност („бални танци“ – стандарни и латиноамерикански, „клубни танци“ , „партньорски танци“ и пр.), така и начина на тяхното практикуване – социално-рекреативно танцуване, културно-образователно танцуване (по медална система на развитие на обучаемите) и състезателно танцуване за танцьори-аматьори и танцьори-професионалисти.

През 2008 г.  след близо 10 годишно упорито преследване на гореспоменатите и основополагащи съществуването й цели БПТА съумя да постигне договореност с новото ръководство на БФСТ (с председател К.В.) и подписа Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете организации, основен пункт в което е декларираното и от двете страни въздържане от създаване на пречки и налагане на наказания на членовете им за членуването им, участие в мероприятия, както и осъществяването на дейности в съответсвие с тяхната квалификация в рамките на другата организация. В условията на продължаващото международно разделение в целите и средствата на двете водещи организации в света на балните (спортни танци) IDSF и WDC сътрудничеството между техните български представители БФСТ и БПТА може и трябва да бъде не само положителен пример и за останалите държави, но и идеална възможност за използване на най-доброто от „ноухауто“ на двете организации за издигане нивото на българските танци и имиджа на България сред световната танцова общественост.


История