Състезатели

Николай Манолов – професионалист ЛАТ

Павлина Вълчева – професионалист ЛАТ