Лицензирани Професионални Съдии по танци

1. Златин Костов – WDC_LA, BALL

2. Ирен Бекриева – WDC_LA, BALL

3. Виктория Костова – WDC_LA, BALL

4. Тихомир Тончев – WDC_LA, BALL

5. Христина Семова – WDC_LA, BALL

6. Пламен Данаилов – WDC_LA, BALL

7. Радостина Герова – WDC_LA, BALL

8. Мартин Николов – WDC_LA, BALL

9. Митко Димитров – WDC_LA

10. Божидар Сисоев – WDC_LA, BALL

11. Николай Манолов – WDC_LA, BALL

12. Павлина Вълчева – WDC_LA, BALL

13. Красимир Ганчев – WDC_LA, BALL

14. Ангел Вълчев – WDC_LA, BALL

15. Генади Петков – WDC_LA

16. Ралица Величкова – WDC_LA

17. Стилиян Костов – WDC_LA